Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
/** * MyBB 1.8 * Copyright 2014 MyBB Group, All Rights Reserved * * Website: http://www.mybb.com * License: http://www.mybb.com/about/license * */ define("IN_MYBB", 1); define('THIS_SCRIPT', 'calendar.php'); $templatelist = "calendar_weekdayheader,calendar_weekrow_day,calendar_weekrow,calendar,calendar_addevent,calendar_move,calendar_year,calendar_day,calendar_select,calendar_repeats,calendar_weekview_day_event_time"; $templatelist .= ",calendar_weekview_day,calendar_weekview_day_event,calendar_mini_weekdayheader,calendar_mini_weekrow_day,calendar_mini_weekrow,calendar_mini,calendar_weekview_month,calendar_weekview"; $templatelist .= ",calendar_event_editbutton,calendar_event_modoptions,calendar_dayview_event,calendar_dayview,codebuttons,smilieinsert,smilieinsert_getmore,smilieinsert_smilie,smilieinsert_smilie_empty"; $templatelist .= ",calendar_jump,calendar_jump_option,calendar_editevent,calendar_dayview_birthdays_bday,calendar_dayview_birthdays,calendar_dayview_noevents,calendar_addeventlink,calendar_addevent_calendarselect_hidden"; $templatelist .= ",calendar_weekrow_day_birthdays,calendar_weekview_day_birthdays,calendar_year_sel,calendar_event_userstar,calendar_addevent_calendarselect,calendar_eventbit,calendar_event"; require_once "./global.php"; require_once MYBB_ROOT."inc/functions_calendar.php"; require_once MYBB_ROOT."inc/functions_post.php"; require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php"; $parser = new postParser; // Load global language phrases $lang->load("calendar"); if($mybb->settings['enablecalendar'] == 0) { error($lang->calendar_disabled); } if($mybb->usergroup['canviewcalendar'] == 0) { error_no_permission(); } $monthnames = array( "offset", $lang->alt_month_1, $lang->alt_month_2, $lang->alt_month_3, $lang->alt_month_4, $lang->alt_month_5, $lang->alt_month_6, $lang->alt_month_7, $lang->alt_month_8, $lang->alt_month_9, $lang->alt_month_10, $lang->alt_month_11, $lang->alt_month_12 ); $plugins->run_hooks("calendar_start"); // Make navigation add_breadcrumb($lang->nav_calendar, "calendar.php"); $mybb->input['calendar'] = $mybb->get_input('calendar', 1); $calendars = cache_calendars(); $calendar_jump = ''; if(count($calendars) > 1) { $calendar_jump = build_calendar_jump($mybb->input['calendar']); } $mybb->input['action'] = $mybb->get_input('action'); // Add an event if($mybb->input['action'] == "do_addevent" && $mybb->request_method == "post") { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$mybb->input['calendar']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar or post events? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1 || $calendar_permissions['canaddevents'] != 1) { error_no_permission(); } // Verify incoming POST request verify_post_check($mybb->get_input('my_post_key')); $plugins->run_hooks("calendar_do_addevent_start"); // Set up event handler. require_once MYBB_ROOT."inc/datahandler.php"; require_once MYBB_ROOT."inc/datahandlers/event.php"; $eventhandler = new EventDataHandler("insert"); $mybb->input['type'] = $mybb->get_input('type'); // Prepare an array for the eventhandler. $event = array( "cid" => $calendar['cid'], "uid" => $mybb->user['uid'], "name" => $mybb->get_input('name'), "description" => $mybb->get_input('description'), "private" => $mybb->get_input('private', 1), "type" => $mybb->input['type'] ); // Now we add in our date/time info depending on the type of event if($mybb->input['type'] == "single") { $event['start_date'] = array( "day" => $mybb->get_input('single_day', 1), "month" => $mybb->get_input('single_month', 1), "year" => $mybb->get_input('single_year', 1) ); $event['repeats'] = ''; } else if($mybb->input['type'] == "ranged") { $event['start_date'] = array( "day" => $mybb->get_input('start_day', 1), "month" => $mybb->get_input('start_month', 1), "year" => $mybb->get_input('start_year', 1), "time" => $mybb->get_input('start_time') ); $event['end_date'] = array( "day" => $mybb->get_input('end_day', 1), "month" => $mybb->get_input('end_month', 1), "year" => $mybb->get_input('end_year', 1), "time" => $mybb->get_input('end_time') ); $event['timezone'] = $mybb->get_input('timezone'); $event['ignoretimezone'] = $mybb->get_input('ignoretimezone', 1); $repeats = array(); switch($mybb->input['repeats']) { case 1: $repeats['repeats'] = 1; $repeats['days'] = $mybb->get_input('repeats_1_days', 1); break; case 2: $repeats['repeats'] = 2; break; case 3: $repeats['repeats'] = 3; $repeats['weeks'] = $mybb->get_input('repeats_3_weeks', 1); $mybb->input['repeats_3_days'] = $mybb->get_input('repeats_3_days', 2); ksort($mybb->input['repeats_3_days']); $days = array(); foreach($mybb->input['repeats_3_days'] as $weekday => $value) { if($value != 1) { continue; } $days[] = $weekday; } $repeats['days'] = $days; break; case 4: $repeats['repeats'] = 4; if($mybb->get_input('repeats_4_type', 1) == 1) { $repeats['day'] = $mybb->get_input('repeats_4_day', 1); $repeats['months'] = $mybb->get_input('repeats_4_months', 1); } else { $repeats['months'] = $mybb->get_input('repeats_4_months2', 1); $repeats['occurance'] = $mybb->get_input('repeats_4_occurance'); $repeats['weekday'] = $mybb->get_input('repeats_4_weekday', 1); } break; case 5: $repeats['repeats'] = 5; if($mybb->get_input('repeats_5_type', 1) == 1) { $repeats['day'] = $mybb->get_input('repeats_5_day', 1); $repeats['month'] = $mybb->get_input('repeats_5_month', 1); $repeats['years'] = $mybb->get_input('repeats_5_years', 1); } else { $repeats['occurance'] = $mybb->get_input('repeats_5_occurance'); $repeats['weekday'] = $mybb->get_input('repeats_5_weekday', 1); $repeats['month'] = $mybb->get_input('repeats_5_month2', 1); $repeats['years'] = $mybb->get_input('repeats_5_years', 1); } break; default: $repeats['repeats'] = 0; } $event['repeats'] = $repeats; } $eventhandler->set_data($event); // Now let the eventhandler do all the hard work. if(!$eventhandler->validate_event()) { $event_errors = $eventhandler->get_friendly_errors(); $event_errors = inline_error($event_errors); $mybb->input['action'] = "addevent"; } else { $details = $eventhandler->insert_event(); $plugins->run_hooks("calendar_do_addevent_end"); if($details['visible'] == 1) { redirect(get_event_link($details['eid']), $lang->redirect_eventadded); } else { redirect(get_calendar_link($event['cid']), $lang->redirect_eventadded_moderation); } } } if($mybb->input['action'] == "addevent") { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='".$mybb->input['calendar']."'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar['cid']) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar or post events? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1 || $calendar_permissions['canaddevents'] != 1) { error_no_permission(); } add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb($lang->nav_addevent); $plugins->run_hooks("calendar_addevent_start"); // If MyCode is on for this forum and the MyCode editor is enabled inthe Admin CP, draw the code buttons and smilie inserter. if($mybb->settings['bbcodeinserter'] != 0 && (!$mybb->user['uid'] || $mybb->user['showcodebuttons'] != 0) && $calendar['allowmycode'] == 1) { $codebuttons = build_mycode_inserter("message", $calendar['allowsmilies']); if($calendar['allowsmilies'] == 1) { $smilieinserter = build_clickable_smilies(); } } // Previous selections $name = $description = ''; if(isset($mybb->input['name'])) { $name = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('name')); } if(isset($mybb->input['description'])) { $description = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('description')); } $single_month = $start_month = $end_month = $repeats_sel = $repeats_3_days = $repeats_4_occurance = $repeats_4_weekday = $repeats_5_month = $repeats_5_occurance = $repeats_5_weekday = $repeats_5_month2 = array(); foreach(range(1, 12) as $number) { $single_month[$number] = $start_month[$number] = $end_month[$number] = $repeats_5_month[$number] = $repeats_5_month2[$number] = ''; } foreach(range(1, 5) as $number) { $repeats_sel[$number] = ''; } foreach(range(0, 6) as $number) { $repeats_3_days[$number] = $repeats_4_weekday[$number] = $repeats_5_weekday[$number] = ''; } foreach(range(1, 4) as $number) { $repeats_4_occurance[$number] = $repeats_5_occurance[$number] = ''; } $repeats_4_occurance['last'] = $repeats_5_occurance['last'] = ''; $repeats_4_type = array(1 => '', 2 => ''); $repeats_5_type = array(1 => '', 2 => ''); if($mybb->request_method == "post") { $single_day = $mybb->get_input('single_day', 1); $single_month[$mybb->get_input('single_month', 1)] = " selected=\"selected\""; $single_year = $mybb->get_input('single_year', 1); $start_day = $mybb->get_input('start_day', 1); $start_month[$mybb->get_input('start_month', 1)] = " selected=\"selected\""; $start_year = $mybb->get_input('start_year', 1); $start_time = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('start_time')); $end_day = $mybb->get_input('end_day', 1); $end_month[$mybb->get_input('end_month', 1)] = " selected=\"selected\""; $end_year = $mybb->get_input('end_year', 1); $end_time = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('end_time')); if($mybb->get_input('type') == "single") { $type_single = "checked=\"checked\""; $type_ranged = ''; $type = "single"; } else { $type_ranged = "checked=\"checked\""; $type_single = ''; $type = "ranged"; } if(!empty($mybb->input['repeats'])) { $repeats_sel[$mybb->get_input('repeats', 1)] = " selected=\"selected\""; } $repeats_1_days = $mybb->get_input('repeats_1_days', 1); $repeats_3_weeks = $mybb->get_input('repeats_3_weeks', 1); foreach($mybb->get_input('repeats_3_days', 2) as $day => $val) { if($val != 1) { continue; } $day = (int)$day; $repeats_3_days[$day] = " checked=\"checked\""; } $repeats_4_type = array(); if($mybb->get_input('repeats_4_type', 1) == 1) { $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_type[2] = ''; } else { $repeats_4_type[2] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_type[1] = ''; } $repeats_4_day = $mybb->get_input('repeats_4_day', 1); $repeats_4_months = $mybb->get_input('repeats_4_months', 1); $repeats_4_occurance[$mybb->get_input('repeats_4_occurance')] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_weekday[$mybb->get_input('repeats_4_weekday', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_months2 = $mybb->get_input('repeats_4_months2', 1); if($mybb->get_input('repeats_5_type', 1) == 1) { $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; } else { $repeats_5_type[2] = "checked=\"checked\""; } $repeats_5_day = $mybb->get_input('repeats_5_day', 1); $repeats_5_month[$mybb->get_input('repeats_5_month', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years = $mybb->get_input('repeats_5_years', 1); $repeats_5_occurance[$mybb->get_input('repeats_5_occurance')] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_weekday[$mybb->get_input('repeats_5_weekday', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_month2[$mybb->get_input('repeats_5_month2', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years2 = $mybb->get_input('repeats_5_years2', 1); $timezone = $mybb->get_input('timezone', 1); } else { if(!empty($mybb->input['day'])) { $single_day = $start_day = $end_day = $mybb->get_input('day', 1); } else { $single_day = $start_day = $end_day = my_date("j"); } if(!empty($mybb->input['month'])) { $month = $mybb->get_input('month', 1); } else { $month = my_date("n"); } $single_month[$month] = $start_month[$month] = $end_month[$month] = "selected=\"selected\""; if(!empty($mybb->input['year'])) { $single_year = $start_year = $end_year = $mybb->get_input('year', 1); } else { $single_year = $start_year = $end_year = my_date("Y"); } $start_time = $end_time = ""; $type_single = "checked=\"checked\""; $type_ranged = ''; $type = "single"; $repeats_1_days = 1; $repeats_3_weeks = 1; $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_day = 1; $repeats_4_months = 1; $repeats_4_occurance[1] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_weekday[0] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_months2 = 1; $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_5_day = 1; $repeats_5_month[1] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years = 1; $repeats_5_occurance[1] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_weekday[0] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_month2[1] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years2 = 1; $timezone = $mybb->user['timezone']; } $single_years = $start_years = $end_years = ''; // Construct option list for years for($year = my_date('Y'); $year < (my_date('Y') + 5); ++$year) { if($year == $single_year) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$single_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$single_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } if($year == $start_year) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$start_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$start_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } if($year == $end_year) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$end_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$end_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } } $single_days = $start_days = $end_days = ''; // Construct option list for days for($day = 1; $day <= 31; ++$day) { if($day == $single_day) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$single_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$single_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } if($day == $start_day) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$start_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$start_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } if($day == $end_day) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$end_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$end_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } } $timezones = build_timezone_select("timezone", $timezone); if($mybb->get_input('ignoretimezone', 1) == 1) { $ignore_timezone = "checked=\"checked\""; } else { $ignore_timezone = ''; } if($mybb->get_input('private', 1) == 1) { $privatecheck = " checked=\"checked\""; } else { $privatecheck = ''; } $select_calendar = $calendar_select = ''; $calendarcount = 0; // Build calendar select $calendar_permissions = get_calendar_permissions(); $query = $db->simple_select("calendars", "*", "", array("order_by" => "name", "order_dir" => "asc")); while($calendar_option = $db->fetch_array($query)) { if($calendar_permissions[$calendar['cid']]['canviewcalendar'] == 1) { $calendar_option['name'] = htmlspecialchars_uni($calendar_option['name']); if($calendar_option['cid'] == $mybb->input['calendar']) { $selected = " selected=\"selected\""; } else { $selected = ""; } ++$calendarcount; eval("\$select_calendar .= \"".$templates->get("calendar_select")."\";"); } } if($calendarcount > 1) { eval("\$calendar_select .= \"".$templates->get("calendar_addevent_calendarselect")."\";"); } else { eval("\$calendar_select .= \"".$templates->get("calendar_addevent_calendarselect_hidden")."\";"); } $event_errors = ''; $plugins->run_hooks("calendar_addevent_end"); eval("\$addevent = \"".$templates->get("calendar_addevent")."\";"); output_page($addevent); } // Edit an event if($mybb->input['action'] == "do_editevent" && $mybb->request_method == "post") { $query = $db->simple_select("events", "*", "eid='{$mybb->input['eid']}'"); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar or post events? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1 || $calendar_permissions['canaddevents'] != 1) { error_no_permission(); } if(($event['uid'] != $mybb->user['uid'] || $mybb->user['uid'] == 0) && $calendar_permissions['canmoderateevents'] != 1) { error_no_permission(); } // Verify incoming POST request verify_post_check($mybb->get_input('my_post_key')); // Are we going to delete this event or just edit it? if($mybb->get_input('delete', 1) == 1) { $db->delete_query("events", "eid='{$event['eid']}'"); // Redirect back to the main calendar view. redirect("calendar.php", $lang->redirect_eventdeleted); } $plugins->run_hooks("calendar_do_editevent_start"); // Set up event handler. require_once MYBB_ROOT."inc/datahandler.php"; require_once MYBB_ROOT."inc/datahandlers/event.php"; $eventhandler = new EventDataHandler("update"); $mybb->input['type'] = $mybb->get_input('type'); // Prepare an array for the eventhandler. $event = array( "eid" => $event['eid'], "name" => $mybb->get_input('name'), "description" => $mybb->get_input('description'), "private" => $mybb->get_input('private', 1), "type" => $mybb->input['type'] ); // Now we add in our date/time info depending on the type of event if($mybb->input['type'] == "single") { $event['start_date'] = array( "day" => $mybb->get_input('single_day', 1), "month" => $mybb->get_input('single_month', 1), "year" => $mybb->get_input('single_year', 1) ); $event['repeats'] = ''; } else if($mybb->input['type'] == "ranged") { $event['start_date'] = array( "day" => $mybb->get_input('start_day', 1), "month" => $mybb->get_input('start_month', 1), "year" => $mybb->get_input('start_year', 1), "time" => $mybb->get_input('start_time') ); $event['end_date'] = array( "day" => $mybb->get_input('end_day', 1), "month" => $mybb->get_input('end_month', 1), "year" => $mybb->get_input('end_year', 1), "time" => $mybb->get_input('end_time') ); $event['timezone'] = $mybb->get_input('timezone'); $event['ignoretimezone'] = $mybb->get_input('ignoretimezone', 1); $repeats = array(); switch($mybb->input['repeats']) { case 1: $repeats['repeats'] = 1; $repeats['days'] = $mybb->get_input('repeats_1_days', 1); break; case 2: $repeats['repeats'] = 2; break; case 3: $repeats['repeats'] = 3; $repeats['weeks'] = $mybb->get_input('repeats_3_weeks', 1); $mybb->input['repeats_3_days'] = $mybb->get_input('repeats_3_days', 2); ksort($mybb->input['repeats_3_days']); $days = array(); foreach($mybb->input['repeats_3_days'] as $weekday => $value) { if($value != 1) { continue; } $days[] = $weekday; } $repeats['days'] = $days; break; case 4: $repeats['repeats'] = 4; if($mybb->get_input('repeats_4_type', 1) == 1) { $repeats['day'] = $mybb->get_input('repeats_4_day', 1); $repeats['months'] = $mybb->get_input('repeats_4_months', 1); } else { $repeats['months'] = $mybb->get_input('repeats_4_months2', 1); $repeats['occurance'] = $mybb->get_input('repeats_4_occurance'); $repeats['weekday'] = $mybb->get_input('repeats_4_weekday', 1); } break; case 5: $repeats['repeats'] = 5; if($mybb->get_input('repeats_5_type', 1) == 1) { $repeats['day'] = $mybb->get_input('repeats_5_day', 1); $repeats['month'] = $mybb->get_input('repeats_5_month', 1); $repeats['years'] = $mybb->get_input('repeats_5_years', 1); } else { $repeats['occurance'] = $mybb->get_input('repeats_5_occurance'); $repeats['weekday'] = $mybb->get_input('repeats_5_weekday', 1); $repeats['month'] = $mybb->get_input('repeats_5_month2', 1); $repeats['years'] = $mybb->get_input('repeats_5_years', 1); } break; default: $repeats['repeats'] = 0; } $event['repeats'] = $repeats; } $eventhandler->set_data($event); // Now let the eventhandler do all the hard work. if(!$eventhandler->validate_event()) { $event_errors = $eventhandler->get_friendly_errors(); $event_errors = inline_error($event_errors); $mybb->input['action'] = "editevent"; } else { $details = $eventhandler->update_event(); $plugins->run_hooks("calendar_do_editevent_end"); redirect(get_event_link($event['eid']), $lang->redirect_eventupdated); } } if($mybb->input['action'] == "editevent") { // Event already fetched in do_editevent? if(!isset($event)) { $query = $db->simple_select("events", "*", "eid='{$mybb->input['eid']}'"); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar['cid']) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar or post events? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1 || $calendar_permissions['canaddevents'] != 1) { error_no_permission(); } if(($event['uid'] != $mybb->user['uid'] || $mybb->user['uid'] == 0) && $calendar_permissions['canmoderateevents'] != 1) { error_no_permission(); } } $event['name'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb($event['name'], get_event_link($event['eid'])); add_breadcrumb($lang->nav_editevent); $plugins->run_hooks("calendar_editevent_start"); // If MyCode is on for this forum and the MyCode editor is enabled inthe Admin CP, draw the code buttons and smilie inserter. if($mybb->settings['bbcodeinserter'] != 0 && (!$mybb->user['uid'] || $mybb->user['showcodebuttons'] != 0) && $calendar['allowmycode'] == 1) { $codebuttons = build_mycode_inserter("message", $calendar['allowsmilies']); if($calendar['allowsmilies'] == 1) { $smilieinserter = build_clickable_smilies(); } } $single_month = $start_month = $end_month = $repeats_sel = $repeats_3_days = $repeats_4_occurance = $repeats_4_weekday = $repeats_5_month = $repeats_5_occurance = $repeats_5_weekday = $repeats_5_month2 = array(); foreach(range(1, 12) as $number) { $single_month[$number] = $start_month[$number] = $end_month[$number] = $repeats_5_month[$number] = $repeats_5_month2[$number] = ''; } foreach(range(1, 5) as $number) { $repeats_sel[$number] = ''; } foreach(range(0, 6) as $number) { $repeats_3_days[$number] = $repeats_4_weekday[$number] = $repeats_5_weekday[$number] = ''; } foreach(range(1, 4) as $number) { $repeats_4_occurance[$number] = $repeats_5_occurance[$number] = ''; } $repeats_4_occurance['last'] = $repeats_5_occurance['last'] = ''; $repeats_4_type = array(1 => '', 2 => ''); $repeats_5_type = array(1 => '', 2 => ''); // Previous selections if(isset($event_errors)) { $name = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('name')); $description = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('description')); $single_day = $mybb->get_input('single_day', 1); $single_month[$mybb->get_input('single_month', 1)] = " selected=\"selected\""; $single_year = $mybb->get_input('single_year', 1); $start_day = $mybb->get_input('start_day', 1); $start_month[$mybb->get_input('start_month', 1)] = " selected=\"selected\""; $start_year = $mybb->get_input('start_year', 1); $start_time = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('start_time')); $end_day = $mybb->get_input('end_day', 1); $end_month[$mybb->get_input('end_month', 1)] = " selected=\"selected\""; $end_year = $mybb->get_input('end_year', 1); $end_time = htmlspecialchars_uni($mybb->get_input('end_time')); if($mybb->get_input('type') == "single") { $type_single = "checked=\"checked\""; $type_ranged = ''; $type = "single"; } else { $type_ranged = "checked=\"checked\""; $type_single = ''; $type = "ranged"; } if(!empty($mybb->input['repeats'])) { $repeats_sel[$mybb->get_input('repeats', 1)] = " selected=\"selected\""; } $repeats_1_days = $mybb->get_input('repeats_1_days', 1); $repeats_3_weeks = $mybb->get_input('repeats_3_weeks', 1); foreach($mybb->get_input('repeats_3_days', 2) as $day => $val) { if($val != 1) { continue; } $day = (int)$day; $repeats_3_days[$day] = " checked=\"checked\""; } $repeats_4_type = array(); if($mybb->get_input('repeats_4_type', 1) == 1) { $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_type[2] = ''; } else { $repeats_4_type[2] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_type[1] = ''; } $repeats_4_day = $mybb->get_input('repeats_4_day', 1); $repeats_4_months = $mybb->get_input('repeats_4_months', 1); $repeats_4_occurance[$mybb->get_input('repeats_4_occurance')] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_weekday[$mybb->get_input('repeats_4_weekday', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_months2 = $mybb->get_input('repeats_4_months2', 1); if($mybb->get_input('repeats_5_type', 1) == 1) { $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; } else { $repeats_5_type[2] = "checked=\"checked\""; } $repeats_5_day = $mybb->get_input('repeats_5_day', 1); $repeats_5_month[$mybb->get_input('repeats_5_month', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years = $mybb->get_input('repeats_5_years', 1); $repeats_5_occurance[$mybb->get_input('repeats_5_occurance')] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_weekday[$mybb->get_input('repeats_5_weekday', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_month2[$mybb->get_input('repeats_5_month2', 1)] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years2 = $mybb->get_input('repeats_5_years2', 1); if($mybb->get_input('private', 1) == 1) { $privatecheck = " checked=\"checked\""; } else { $privatecheck = ''; } if($mybb->get_input('ignoretimezone', 1) == 1) { $ignore_timezone = "checked=\"checked\""; } else { $ignore_timezone = ''; } $timezone = $mybb->get_input('timezone'); } else { $event_errors = ''; $mybb->input['calendar'] = $event['cid']; $name = htmlspecialchars_uni($event['name']); $description = htmlspecialchars_uni($event['description']); if($event['private'] == 1) { $privatecheck = " checked=\"checked\""; } else { $privatecheck = ''; } $start_date = explode("-", gmdate("j-n-Y-g:i A", $event['starttime']+$event['timezone']*3600)); $single_day = $start_date[0]; $single_month[$start_date[1]] = " selected=\"selected\""; $single_year = $start_date[2]; $start_day = $start_date[0]; $start_month[$start_date[1]] = " selected=\"selected\""; $start_year = $start_date[2]; if($event['usingtime']) { $start_time = gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime']+$event['timezone']*3600); } else { $start_time = ''; } if($event['endtime']) { $end_date = explode("-", gmdate("j-n-Y-g:i A", $event['endtime']+$event['timezone']*3600)); $end_day = $end_date[0]; $end_month[$end_date[1]] = " selected=\"selected\""; $end_year = $end_date[2]; if($event['usingtime']) { $end_time = gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime']+$event['timezone']*3600); } else { $end_time = ''; } $type_ranged = "checked=\"checked\""; $type_single = ''; $type = "ranged"; $repeats = my_unserialize($event['repeats']); if($repeats['repeats'] >= 0) { $repeats_sel[$repeats['repeats']] = " selected=\"selected\""; switch($repeats['repeats']) { case 1: $repeats_1_days = $repeats['days']; $repeats_3_weeks = 1; $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_day = 1; $repeats_4_months = 1; $repeats_4_months2 = 1; $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_5_day = 1; $repeats_5_years = $repeats_5_years2 = 1; break; case 3: $repeats_1_days = 1; $repeats_3_weeks = $repeats['weeks']; if(is_array($repeats['days'])) { foreach($repeats['days'] as $weekday) { $repeats_3_days[$weekday] = " checked=\"checked\""; } } $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_day = 1; $repeats_4_months = 1; $repeats_4_months2 = 1; $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_5_day = 1; $repeats_5_years = $repeats_5_years2 = 1; break; case 4: $repeats_1_days = 1; $repeats_3_weeks = 1; if($repeats['day']) { $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_day = $repeats['day']; $repeats_4_months = $repeats_4_months2 = $repeats['months']; } else { $repeats_4_type[2] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_day = 1; $repeats_4_months2 = $repeats_4_months = $repeats['months']; $repeats_4_occurance[$repeats['occurance']] = "selected=\"selected\""; $repeats_4_weekday[$repeats['weekday']] = "selected=\"selected\""; } $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_5_day = 1; $repeats_5_years = $repeats_5_years2 = 1; break; case 5: $repeats_1_days = 1; $repeats_3_weeks = 1; $repeats_4_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_4_day = 1; $repeats_4_months = 1; $repeats_4_months2 = 1; if($repeats['day']) { $repeats_5_type[1] = "checked=\"checked\""; $repeats_5_day = $repeats['day']; $repeats_5_month[$repeats['month']] = $repeats_5_month2[$repeats['month']] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years = $repeats_5_years2 = $repeats['years']; } else { $repeats_5_type[2] = "checked=\"checked\""; $repeats_5_occurance[$repeats['occurance']] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_weekday[$repeats['weekday']] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_month[$repeats['month']] = $repeats_5_month2[$repeats['month']] = "selected=\"selected\""; $repeats_5_years = $repeats_5_years2 = $repeats['years']; } break; } } if($event['ignoretimezone']) { $timezone = 0; $ignore_timezone = "checked=\"checked\""; } else { $timezone = $event['timezone']; $ignore_timezone = ''; } } else { $type_single = "checked=\"checked\""; $type_ranged = $ignore_timezone = $repeats_1_days = $repeats_3_weeks = $repeats_4_day = $repeats_4_months = $repeats_4_months2 = $repeats_5_day = $repeats_5_years = $timezone = $end_time = ''; $type = "single"; // set some defaults if the user wants to make a ranged event $end_day = $start_day; $end_month = $start_month; $end_year = $start_year; } } $single_years = $start_years = $end_years = ''; // Construct option list for years for($year = my_date('Y'); $year < (my_date('Y') + 5); ++$year) { if($year == $single_year) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$single_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$single_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } if($year == $start_year) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$start_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$start_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } if($year == $end_year) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$end_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$end_years .= \"".$templates->get("calendar_year")."\";"); } } $single_days = $start_days = $end_days = ''; // Construct option list for days for($day = 1; $day <= 31; ++$day) { if($day == $single_day) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$single_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$single_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } if($day == $start_day) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$start_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$start_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } if($day == $end_day) { $selected = "selected=\"selected\""; eval("\$end_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } else { $selected = ""; eval("\$end_days .= \"".$templates->get("calendar_day")."\";"); } } $timezones = build_timezone_select("timezone", $timezone); $plugins->run_hooks("calendar_editevent_end"); eval("\$editevent = \"".$templates->get("calendar_editevent")."\";"); output_page($editevent); } // Move an event to another calendar if($mybb->input['action'] == "move") { $query = $db->simple_select("events", "*", "eid='{$mybb->input['eid']}'"); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar or post events? $calendar_permissions = get_calendar_permissions(); if($calendar_permissions[$calendar['cid']]['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } if($calendar_permissions[$calendar['cid']]['canmoderateevents'] != 1) { error_no_permission(); } $event['name'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb($event['name'], get_event_link($event['eid'])); add_breadcrumb($lang->nav_move_event); $plugins->run_hooks("calendar_move_start"); $calendar_select = $selected = ''; // Build calendar select $query = $db->simple_select("calendars", "*", "", array("order_by" => "name", "order_dir" => "asc")); while($calendar_option = $db->fetch_array($query)) { if($calendar_permissions[$calendar['cid']]['canviewcalendar'] == 1) { $calendar_option['name'] = htmlspecialchars_uni($calendar_option['name']); eval("\$calendar_select .= \"".$templates->get("calendar_select")."\";"); } } $plugins->run_hooks("calendar_move_end"); eval("\$moveevent = \"".$templates->get("calendar_move")."\";"); output_page($moveevent); } // Actually move the event if($mybb->input['action'] == "do_move" && $mybb->request_method == "post") { // Verify incoming POST request verify_post_check($mybb->get_input('my_post_key')); $query = $db->simple_select("events", "*", "eid='{$mybb->input['eid']}'"); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions(); if($calendar_permissions[$calendar['cid']]['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } if($calendar_permissions[$calendar['cid']]['canmoderateevents'] != 1) { error_no_permission(); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='".$mybb->get_input('new_calendar', 1)."'"); $new_calendar = $db->fetch_array($query); if(!$new_calendar) { error($lang->invalid_calendar); } if($calendar_permissions[$mybb->input['new_calendar']]['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } $updated_event = array( "cid" => $new_calendar['cid'] ); $plugins->run_hooks("calendar_do_move_start"); $db->update_query("events", $updated_event, "eid='{$event['eid']}'"); $plugins->run_hooks("calendar_do_move_end"); redirect(get_event_link($event['eid']), $lang->redirect_eventmoved); } // Approve an event if($mybb->input['action'] == "approve") { // Verify incoming POST request verify_post_check($mybb->get_input('my_post_key')); $query = $db->simple_select("events", "*", "eid='{$mybb->input['eid']}'"); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } if($calendar_permissions['canmoderateevents'] != 1) { error_no_permission(); } $updated_event = array( "visible" => 1 ); $plugins->run_hooks("calendar_approve_start"); $db->update_query("events", $updated_event, "eid='{$event['eid']}'"); $plugins->run_hooks("calendar_approve_end"); redirect(get_event_link($event['eid']), $lang->redirect_eventapproved); } // Unapprove an event if($mybb->input['action'] == "unapprove") { // Verify incoming POST request verify_post_check($mybb->get_input('my_post_key')); $query = $db->simple_select("events", "*", "eid='{$mybb->input['eid']}'"); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } if($calendar_permissions['canmoderateevents'] != 1) { error_no_permission(); } $updated_event = array( "visible" => 0 ); $plugins->run_hooks("calendar_unapprove_start"); $db->update_query("events", $updated_event, "eid='{$event['eid']}'"); $plugins->run_hooks("calendar_unapprove_end"); redirect(get_event_link($event['eid']), $lang->redirect_eventunapproved); } // Showing specific event if($mybb->input['action'] == "event") { $query = $db->query(" SELECT u.*, e.* FROM ".TABLE_PREFIX."events e LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=e.uid) WHERE e.eid='{$mybb->input['eid']}' "); $event = $db->fetch_array($query); if(!$event || ($event['private'] == 1 && $event['uid'] != $mybb->user['uid'])) { error($lang->error_invalidevent); } $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$event['cid']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1 || ($calendar_permissions['canmoderateevents'] != 1 && $event['visible'] == 0)) { error_no_permission(); } $event['name'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb($event['name'], get_event_link($event['eid'])); $plugins->run_hooks("calendar_event_start"); $event_parser_options = array( "allow_html" => $calendar['allowhtml'], "allow_mycode" => $calendar['allowmycode'], "allow_smilies" => $calendar['allowsmilies'], "allow_imgcode" => $calendar['allowimgcode'], "allow_videocode" => $calendar['allowvideocode'] ); if($mybb->user['showimages'] != 1 && $mybb->user['uid'] != 0 || $mybb->settings['guestimages'] != 1 && $mybb->user['uid'] == 0) { $event_parser_options['allow_imgcode'] = 0; } if($mybb->user['showvideos'] != 1 && $mybb->user['uid'] != 0 || $mybb->settings['guestvideos'] != 1 && $mybb->user['uid'] == 0) { $event_parser_options['allow_videocode'] = 0; } $event['description'] = $parser->parse_message($event['description'], $event_parser_options); // Get the usergroup if($event['username']) { if(!$event['displaygroup']) { $event['displaygroup'] = $event['usergroup']; } $user_usergroup = $groupscache[$event['displaygroup']]; } else { $user_usergroup = $groupscache[1]; } $titles_cache = $cache->read("usertitles"); // Event made by registered user if($event['uid'] > 0 && $event['username']) { $event['profilelink'] = build_profile_link(format_name($event['username'], $event['usergroup'], $event['displaygroup']), $event['uid']); $hascustomtitle = 0; if(trim($event['usertitle']) != "") { $hascustomtitle = 1; } if($user_usergroup['usertitle'] != "" && !$hascustomtitle) { $event['usertitle'] = $user_usergroup['usertitle']; } elseif(is_array($titles_cache) && !$user_usergroup['usertitle']) { reset($titles_cache); foreach($titles_cache as $key => $title) { if($event['postnum'] >= $key) { if(!$hascustomtitle) { $event['usertitle'] = $title['title']; } $event['stars'] = $title['stars']; $event['starimage'] = $title['starimage']; break; } } } if($user_usergroup['stars']) { $event['stars'] = $user_usergroup['stars']; } if(empty($event['starimage'])) { $event['starimage'] = $user_usergroup['starimage']; } $event['starimage'] = str_replace("{theme}", $theme['imgdir'], $event['starimage']); $event['userstars'] = ''; for($i = 0; $i < $event['stars']; ++$i) { eval("\$event['userstars'] .= \"".$templates->get("calendar_event_userstar", 1, 0)."\";"); } if($event['userstars'] && $event['starimage'] && $event['stars']) { $event['userstars'] .= "
"; } } // Created by a guest or an unknown user else { if(!$event['username']) { $event['username'] = $lang->guest; } $event['profilelink'] = format_name($event['username'], 1); if($user_usergroup['usertitle']) { $event['usertitle'] = $user_usergroup['usertitle']; } else { $event['usertitle'] = $lang->guest; } $event['userstars'] = ''; } $event['usertitle'] = htmlspecialchars_uni($event['usertitle']); if($event['ignoretimezone'] == 0) { $offset = $event['timezone']; } else { $offset = $mybb->user['timezone']; } $event['starttime_user'] = $event['starttime']+$offset*3600; // Events over more than one day $time_period = ''; if($event['endtime'] > 0 && $event['endtime'] != $event['starttime']) { $event['endtime_user'] = $event['endtime']+$offset*3600; $start_day = gmmktime(0, 0, 0, gmdate("n", $event['starttime_user']), gmdate("j", $event['starttime_user']), gmdate("Y", $event['starttime_user'])); $end_day = gmmktime(0, 0, 0, gmdate("n", $event['endtime_user']), gmdate("j", $event['endtime_user']), gmdate("Y", $event['endtime_user'])); $start_time = gmdate("Hi", $event['starttime_user']); $end_time = gmdate("Hi", $event['endtime_user']); $event['repeats'] = my_unserialize($event['repeats']); // Event only runs over one day if($start_day == $end_day && $event['repeats']['repeats'] == 0) { $time_period = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['starttime_user']); // Event runs all day if($start_time != 0000 && $end_time != 2359) { $time_period .= $lang->comma.gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime_user'])." - ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime_user']); } else { $time_period .= $lang->comma.$lang->all_day; } } else { $time_period = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['starttime_user']).", ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime_user']); $time_period .= " - "; $time_period .= gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['endtime_user']).", ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime_user']); } } else { $time_period = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['starttime_user']); } $repeats = fetch_friendly_repetition($event); if($repeats) { eval("\$repeats = \"".$templates->get("calendar_repeats")."\";"); } $event_class = ''; if($calendar_permissions['canmoderateevents'] == 1 || ($mybb->user['uid'] > 0 && $mybb->user['uid'] == $event['uid'])) { eval("\$edit_event = \"".$templates->get("calendar_event_editbutton")."\";"); if($calendar_permissions['canmoderateevents'] == 1) { if($event['visible'] == 1) { $approve = $lang->unapprove_event; $approve_value = "unapprove"; } else { $approve = $lang->approve_event; $approve_value = "approve"; } eval("\$moderator_options = \"".$templates->get("calendar_event_modoptions")."\";"); } if($event['visible'] == 0) { $event_class = " trow_shaded"; } } $month = my_date("n"); $yearsel = ''; for($year_sel = my_date("Y"); $year_sel < (my_date("Y") + 5); ++$year_sel) { eval("\$yearsel .= \"".$templates->get("calendar_year_sel")."\";"); } $addevent = ''; if($mybb->usergroup['canaddevents'] == 1) { eval("\$addevent = \"".$templates->get("calendar_addeventlink")."\";"); } // Now output the page $plugins->run_hooks("calendar_event_end"); eval("\$event = \"".$templates->get("calendar_event")."\";"); output_page($event); } // View all events on a specific day. if($mybb->input['action'] == "dayview") { // Showing a particular calendar if($mybb->input['calendar']) { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$mybb->input['calendar']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); } // Showing the default calendar else { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "disporder='1'"); $calendar = $db->fetch_array($query); } // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } // Incoming year? $mybb->input['year'] = $mybb->get_input('year', 1); if($mybb->input['year'] && $mybb->input['year'] <= my_date("Y")+5) { $year = $mybb->input['year']; } else { $year = my_date("Y"); } // Then the month $mybb->input['month'] = $mybb->get_input('month', 1); if($mybb->input['month'] >= 1 && $mybb->input['month'] <= 12) { $month = $mybb->input['month']; } else { $month = my_date("n"); } // And day? $mybb->input['day'] = $mybb->get_input('day', 1); if($mybb->input['day'] && $mybb->input['day'] <= gmdate("t", gmmktime(0, 0, 0, $month, 1, $year))) { $day = $mybb->input['day']; } else { $day = my_date("j"); } add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb("$day $monthnames[$month] $year", get_calendar_link($calendar['cid'], $year, $month, $day)); $plugins->run_hooks("calendar_dayview_start"); // Load Birthdays for this day $birthday_list = $birthdays = ''; if($calendar['showbirthdays']) { $birthdays2 = get_birthdays($month, $day); $bdayhidden = 0; if(is_array($birthdays2)) { foreach($birthdays2 as $birthday) { if($birthday['birthdayprivacy'] == 'all') { $bday = explode("-", $birthday['birthday']); if($bday[2] && $bday[2] < $year) { $age = $year - $bday[2]; $age = " (".$lang->sprintf($lang->years_old, $age).")"; } else { $age = ''; } $birthday['username'] = format_name($birthday['username'], $birthday['usergroup'], $birthday['displaygroup']); $birthday['profilelink'] = build_profile_link($birthday['username'], $birthday['uid']); eval("\$birthday_list .= \"".$templates->get("calendar_dayview_birthdays_bday", 1, 0)."\";"); $comma = $lang->comma; } else { ++$bdayhidden; } } } if($bdayhidden > 0) { if($birthday_list) { $birthday_list .= " - "; } $birthday_list .= "{$bdayhidden} {$lang->birthdayhidden}"; } if($birthday_list) { $bdaydate = my_date($mybb->settings['dateformat'], gmmktime(0, 0, 0, $month, $day, $year), 0, 0); $lang->birthdays_on_day = $lang->sprintf($lang->birthdays_on_day, $bdaydate); eval("\$birthdays = \"".$templates->get("calendar_dayview_birthdays", 1, 0)."\";"); } } // So now we fetch events for this month $start_timestamp = gmmktime(0, 0, 0, $month, $day, $year); $end_timestamp = gmmktime(23, 59, 59, $month, $day, $year); $events_cache = get_events($calendar, $start_timestamp, $end_timestamp, $calendar_permissions['canmoderateevents']); $events = ''; if(isset($events_cache["$day-$month-$year"]) && is_array($events_cache["$day-$month-$year"])) { foreach($events_cache["$day-$month-$year"] as $event) { $event['name'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); $event_parser_options = array( "allow_html" => $calendar['allowhtml'], "allow_mycode" => $calendar['allowmycode'], "allow_smilies" => $calendar['allowsmilies'], "allow_imgcode" => $calendar['allowimgcode'], "allow_videocode" => $calendar['allowvideocode'] ); if($mybb->user['showimages'] != 1 && $mybb->user['uid'] != 0 || $mybb->settings['guestimages'] != 1 && $mybb->user['uid'] == 0) { $event_parser_options['allow_imgcode'] = 0; } if($mybb->user['showvideos'] != 1 && $mybb->user['uid'] != 0 || $mybb->settings['guestvideos'] != 1 && $mybb->user['uid'] == 0) { $event_parser_options['allow_videocode'] = 0; } $event['description'] = $parser->parse_message($event['description'], $event_parser_options); // Get the usergroup if($event['username']) { if(!$event['displaygroup']) { $event['displaygroup'] = $event['usergroup']; } $user_usergroup = $groupscache[$event['displaygroup']]; } else { $user_usergroup = $groupscache[1]; } $titles_cache = $cache->read("usertitles"); // Event made by registered user if($event['uid'] > 0 && $event['username']) { $event['profilelink'] = build_profile_link(format_name($event['username'], $event['usergroup'], $event['displaygroup']), $event['uid']); $hascustomtitle = 0; if(trim($event['usertitle']) != "") { $hascustomtitle = 1; } if($user_usergroup['usertitle'] != "" && !$hascustomtitle) { $event['usertitle'] = $user_usergroup['usertitle']; } elseif(is_array($titles_cache) && !$user_usergroup['usertitle']) { reset($titles_cache); foreach($titles_cache as $key => $title) { if($event['postnum'] >= $key) { if(!$hascustomtitle) { $event['usertitle'] = $title['title']; } $event['stars'] = $title['stars']; $event['starimage'] = $title['starimage']; break; } } } if($user_usergroup['stars']) { $event['stars'] = $user_usergroup['stars']; } if(empty($event['starimage'])) { $event['starimage'] = $user_usergroup['starimage']; } $event['userstars'] = ''; for($i = 0; $i < $event['stars']; ++$i) { eval("\$event['userstars'] .= \"".$templates->get("calendar_event_userstar", 1, 0)."\";"); } if($event['userstars'] && $event['starimage'] && $event['stars']) { $event['userstars'] .= "
"; } } // Created by a guest or an unknown user else { if(!$event['username']) { $event['username'] = $lang->guest; } $event['username'] = $event['username']; $event['profilelink'] = format_name($event['username'], 1); if($user_usergroup['usertitle']) { $event['usertitle'] = $user_usergroup['usertitle']; } else { $event['usertitle'] = $lang->guest; } $event['userstars'] = ''; } $event['usertitle'] = htmlspecialchars_uni($event['usertitle']); if($event['ignoretimezone'] == 0) { $offset = $event['timezone']; } else { $offset = $mybb->user['timezone']; } $event['starttime_user'] = $event['starttime']+$offset*3600; // Events over more than one day $time_period = ''; if($event['endtime'] > 0 && $event['endtime'] != $event['starttime']) { $event['endtime_user'] = $event['endtime']+$offset*3600; $start_day = gmmktime(0, 0, 0, gmdate("n", $event['starttime_user']), gmdate("j", $event['starttime_user']), gmdate("Y", $event['starttime_user'])); $end_day = gmmktime(0, 0, 0, gmdate("n", $event['endtime_user']), gmdate("j", $event['endtime_user']), gmdate("Y", $event['endtime_user'])); $start_time = gmdate("Hi", $event['starttime_user']); $end_time = gmdate("Hi", $event['endtime_user']); // Event only runs over one day if($start_day == $end_day && $event['repeats']['repeats'] == 0) { $time_period = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['starttime_user']); // Event runs all day if($start_time != 0000 && $end_time != 2359) { $time_period .= $lang->comma.gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime_user'])." - ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime_user']); } else { $time_period .= $lang->comma.$lang->all_day; } } else { $time_period = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['starttime_user']).", ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime_user']); $time_period .= " - "; $time_period .= gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['endtime_user']).", ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime_user']); } } else { $time_period = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $event['starttime_user']); } $repeats = fetch_friendly_repetition($event); if($repeats) { eval("\$repeats = \"".$templates->get("calendar_repeats")."\";"); } $edit_event = $moderator_options = $event_class = ""; if($calendar_permissions['canmoderateevents'] == 1 || ($mybb->user['uid'] > 0 && $mybb->user['uid'] == $event['uid'])) { eval("\$edit_event = \"".$templates->get("calendar_event_editbutton")."\";"); if($calendar_permissions['canmoderateevents'] == 1) { if($event['visible'] == 1) { $approve = $lang->unapprove_event; $approve_value = "unapprove"; } else { $approve = $lang->approve_event; $approve_value = "approve"; } eval("\$moderator_options = \"".$templates->get("calendar_event_modoptions")."\";"); } if($event['visible'] == 0) { $event_class = " trow_shaded"; } } eval("\$events .= \"".$templates->get("calendar_dayview_event")."\";"); } } $yearsel = ''; for($year_sel = my_date("Y"); $year_sel < (my_date("Y") + 5); ++$year_sel) { eval("\$yearsel .= \"".$templates->get("calendar_year_sel")."\";"); } $addevent = ''; if($mybb->usergroup['canaddevents'] == 1) { eval("\$addevent = \"".$templates->get("calendar_addeventlink")."\";"); } if(!$events) { $lang->no_events = $lang->sprintf($lang->no_events, $calendar['cid'], $day, $month, $year); eval("\$events = \"".$templates->get("calendar_dayview_noevents")."\";"); } // Now output the page $plugins->run_hooks("calendar_dayview_end"); eval("\$day_view = \"".$templates->get("calendar_dayview")."\";"); output_page($day_view); } // View all events for a specific week if($mybb->input['action'] == "weekview") { // Showing a particular calendar if($mybb->input['calendar']) { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$mybb->input['calendar']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); } // Showing the default calendar else { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "disporder='1'"); $calendar = $db->fetch_array($query); } // Invalid calendar? if(!$calendar) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } $weekdays = fetch_weekday_structure($calendar['startofweek']); $yearsel = ''; for($year_sel = my_date("Y"); $year_sel < (my_date("Y") + 5); ++$year_sel) { eval("\$yearsel .= \"".$templates->get("calendar_year_sel")."\";"); } // No incoming week, show THIS week if(empty($mybb->input['week'])) { list($day, $month, $year) = explode("-", my_date("j-n-Y")); $php_weekday = gmdate("w", gmmktime(0, 0, 0, $month, $day, $year)); $my_weekday = array_search($php_weekday, $weekdays); // So now we have the start day of this week to show $start_day = $day-$my_weekday; $mybb->input['week'] = gmmktime(0, 0, 0, $month, $start_day, $year); } else { $mybb->input['week'] = (int)str_replace("n", "-", $mybb->get_input('week')); // No negative years please ;) if($mybb->input['week'] < -62167219200) { $mybb->input['week'] = -62167219200; } } // This is where we've come from and where we're headed $week_from = explode("-", gmdate("j-n-Y", $mybb->input['week'])); $week_from_one = $week_from[1]; $friendly_week_from = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $mybb->input['week']); $week_to_stamp = gmmktime(0, 0, 0, $week_from[1], $week_from[0]+6, $week_from[2]); $week_to = explode("-", gmdate("j-n-Y-t", $week_to_stamp)); $friendly_week_to = gmdate($mybb->settings['dateformat'], $week_to_stamp); add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb("{$monthnames[$week_from[1]]} {$week_from[2]}", get_calendar_link($calendar['cid'], $week_from[2], $week_from[1])); add_breadcrumb($lang->weekly_overview); $plugins->run_hooks("calendar_weekview_start"); // Establish if we have a month ending in this week if($week_from[1] != $week_to[1]) { $different_months = true; $week_months = array(array($week_from[1], $week_from[2]), array($week_to[1], $week_to[2])); $bday_months = array($week_from[1], $week_to[1]); } else { $week_months = array(array($week_from[1], $week_from[2])); $bday_months = array($week_from[1]); } // Load Birthdays for this month if($calendar['showbirthdays'] == 1) { $birthdays = get_birthdays($bday_months); } // We load events for the entire month date range - for our mini calendars too $events_from = gmmktime(0, 0, 0, $week_from[1], 1, $week_from[2]); $events_to = gmmktime(0, 0, 0, $week_to[1], $week_to[3], $week_to[2]); $events_cache = get_events($calendar, $events_from, $events_to, $calendar_permissions['canmoderateevents']); $today = my_date("dnY"); $next_week = $mybb->input['week'] + 604800; $next_link = get_calendar_week_link($calendar['cid'], $next_week); $prev_week = $mybb->input['week'] - 604800; $prev_link = get_calendar_week_link($calendar['cid'], $prev_week); $weekday_date = $mybb->input['week']; while($weekday_date <= $week_to_stamp) { $weekday = gmdate("w", $weekday_date); $weekday_name = fetch_weekday_name($weekday); $weekday_month = gmdate("n", $weekday_date); $weekday_year = gmdate("Y", $weekday_date); $weekday_day = gmdate("j", $weekday_date); // Special shading for today $day_shaded = ''; if(gmdate("dnY", $weekday_date) == $today) { $day_shaded = ' trow_shaded'; } $day_events = ''; // Any events on this specific day? if(is_array($events_cache) && array_key_exists("{$weekday_day}-{$weekday_month}-{$weekday_year}", $events_cache)) { foreach($events_cache["$weekday_day-$weekday_month-$weekday_year"] as $event) { $event['eventlink'] = get_event_link($event['eid']); $event['name'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); $event['fullname'] = $event['name']; if(my_strlen($event['name']) > 50) { $event['name'] = my_substr($event['name'], 0, 50) . "..."; } // Events over more than one day $time_period = ''; if($event['endtime'] > 0 && $event['endtime'] != $event['starttime']) { $start_day = gmmktime(0, 0, 0, gmdate("n", $event['starttime_user']), gmdate("j", $event['starttime_user']), gmdate("Y", $event['starttime_user'])); $end_day = gmmktime(0, 0, 0, gmdate("n", $event['endtime_user']), gmdate("j", $event['endtime_user']), gmdate("Y", $event['endtime_user'])); $start_time = gmdate("Hi", $event['starttime_user']); $end_time = gmdate("Hi", $event['endtime_user']); // Event only runs over one day if($start_day == $end_day || $event['repeats'] > 0) { // Event runs all day if($start_time == 0000 && $end_time == 2359) { $time_period = $lang->all_day; } else { $time_period = gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime_user'])." - ".gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime_user']); } } // Event starts on this day else if($start_day == $weekday_date) { // Event runs all day if($start_time == 0000) { $time_period = $lang->all_day; } else { $time_period = $lang->starts.gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['starttime_user']); } } // Event finishes on this day else if($end_day == $weekday_date) { // Event runs all day if($end_time == 2359) { $time_period = $lang->all_day; } else { $time_period = $lang->finishes.gmdate($mybb->settings['timeformat'], $event['endtime_user']); } } // Event is in the middle else { $time_period = $lang->all_day; } } $event_time = ''; if($time_period) { eval("\$event_time = \"".$templates->get("calendar_weekview_day_event_time")."\";"); } if($event['private'] == 1) { $event_class = " private_event"; } else { $event_class = " public_event"; } if($event['visible'] == 0) { $event_class .= " trow_shaded"; } eval("\$day_events .= \"".$templates->get("calendar_weekview_day_event")."\";"); } } // Birthdays on this day? $day_birthdays = $calendar_link = $birthday_lang = ''; if($calendar['showbirthdays'] && is_array($birthdays) && array_key_exists("{$weekday_day}-{$weekday_month}", $birthdays)) { $bday_count = count($birthdays["$weekday_day-$weekday_month"]); if($bday_count > 1) { $birthday_lang = $lang->birthdays; } else { $birthday_lang = $lang->birthday; } $calendar_link = get_calendar_link($calendar['cid'], $weekday_year, $weekday_month, $weekday_day); eval("\$day_birthdays = \"".$templates->get("calendar_weekview_day_birthdays")."\";"); } $day_link = get_calendar_link($calendar['cid'], $weekday_year, $weekday_month, $weekday_day); if(!isset($day_bits[$weekday_month])) { $day_bits[$weekday_month] = ''; } eval("\$day_bits[$weekday_month] .= \"".$templates->get("calendar_weekview_day")."\";"); $day_events = $day_birthdays = ""; $weekday_date = gmmktime(0, 0, 0, $weekday_month, $weekday_day+1, $weekday_year); } // Now we build our month headers $mini_calendars = $weekday_bits = ''; foreach($week_months as $month) { $weekday_month = $monthnames[$month[0]]; $weekday_year = $month[1]; // Fetch mini calendar for each month in this week $mini_calendars .= build_mini_calendar($calendar, $month[0], $weekday_year, $events_cache)."
"; // Fetch out the days for this month $days = $day_bits[$month[0]]; eval("\$weekday_bits .= \"".$templates->get("calendar_weekview_month")."\";"); } $addevent = ''; if($mybb->usergroup['canaddevents'] == 1) { eval("\$addevent = \"".$templates->get("calendar_addeventlink")."\";"); } // Now output the page $plugins->run_hooks("calendar_weekview_end"); eval("\$weekview = \"".$templates->get("calendar_weekview")."\";"); output_page($weekview); } // Showing a calendar if(!$mybb->input['action']) { // Showing a particular calendar if($mybb->input['calendar']) { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "cid='{$mybb->input['calendar']}'"); $calendar = $db->fetch_array($query); } // Showing the default calendar else { $query = $db->simple_select("calendars", "*", "", array('order_by' => 'disporder', 'limit' => 1)); $calendar = $db->fetch_array($query); } // Invalid calendar? if(!$calendar['cid']) { error($lang->invalid_calendar); } // Do we have permission to view this calendar? $calendar_permissions = get_calendar_permissions($calendar['cid']); if($calendar_permissions['canviewcalendar'] != 1) { error_no_permission(); } $plugins->run_hooks("calendar_main_view"); // Incoming year? $mybb->input['year'] = $mybb->get_input('year', 1); if($mybb->input['year'] && $mybb->input['year'] <= my_date("Y")+5) { $year = $mybb->input['year']; } else { $year = my_date("Y"); } // Then the month $mybb->input['month'] = $mybb->get_input('month', 1); if($mybb->input['month'] >= 1 && $mybb->input['month'] <= 12) { $month = $mybb->input['month']; } else { $month = my_date("n"); } add_breadcrumb(htmlspecialchars_uni($calendar['name']), get_calendar_link($calendar['cid'])); add_breadcrumb("$monthnames[$month] $year", get_calendar_link($calendar['cid'], $year, $month)); $next_month = get_next_month($month, $year); $prev_month = get_prev_month($month, $year); $prev_link = get_calendar_link($calendar['cid'], $prev_month['year'], $prev_month['month']); $next_link = get_calendar_link($calendar['cid'], $next_month['year'], $next_month['month']); // Start constructing the calendar $weekdays = fetch_weekday_structure($calendar['startofweek']); $month_start_weekday = gmdate("w", gmmktime(0, 0, 0, $month, $calendar['startofweek']+1, $year)); $prev_month_days = gmdate("t", gmmktime(0, 0, 0, $prev_month['month'], 1, $prev_month['year'])); // This is if we have days in the previous month to show if($month_start_weekday != $weekdays[0] || $calendar['startofweek'] != 0) { $prev_days = $day = gmdate("t", gmmktime(0, 0, 0, $prev_month['month'], 1, $prev_month['year'])); $day -= array_search(($month_start_weekday), $weekdays); $day += $calendar['startofweek']+1; if($day > $prev_month_days+1) { // Go one week back $day -= 7; } $calendar_month = $prev_month['month']; $calendar_year = $prev_month['year']; } else { $day = $calendar['startofweek']+1; $calendar_month = $month; $calendar_year = $year; } // So now we fetch events for this month (nb, cache events for past month, current month and next month for mini calendars too) $start_timestamp = gmmktime(0, 0, 0, $calendar_month, $day, $calendar_year); $num_days = gmdate("t", gmmktime(0, 0, 0, $month, 1, $year)); $month_end_weekday = gmdate("w", gmmktime(0, 0, 0, $month, $num_days, $year)); $next_days = 6-$month_end_weekday+$calendar['startofweek']; // More than a week? Go one week back if($next_days >= 7) { $next_days -= 7; } if($next_days > 0) { $end_timestamp = gmmktime(23, 59, 59, $next_month['month'], $next_days, $next_month['year']); } else { // We don't need days from the next month $end_timestamp = gmmktime(23, 59, 59, $month, $num_days, $year); } $events_cache = get_events($calendar, $start_timestamp, $end_timestamp, $calendar_permissions['canmoderateevents']); // Fetch birthdays if($calendar['showbirthdays']) { $bday_months = array($month, $prev_month['month'], $next_month['month']); $birthdays = get_birthdays($bday_months); } $today = my_date("dnY"); $weekday_headers = ''; // Build weekday headers foreach($weekdays as $weekday) { $weekday_name = fetch_weekday_name($weekday); eval("\$weekday_headers .= \"".$templates->get("calendar_weekdayheader")."\";"); } $in_month = 0; $day_bits = $calendar_rows = ''; for($row = 0; $row < 6; ++$row) // Iterate weeks (each week gets a row) { foreach($weekdays as $weekday_id => $weekday) { // Current month always starts on 1st row if($row == 0 && $day == $calendar['startofweek']+1) { $in_month = 1; $calendar_month = $month; $calendar_year = $year; } else if($calendar_month == $prev_month['month'] && $day > $prev_month_days) { $day = 1; $in_month = 1; $calendar_month = $month; $calendar_year = $year; } else if($day > $num_days && $calendar_month != $prev_month['month']) { $in_month = 0; $calendar_month = $next_month['month']; $calendar_year = $next_month['year']; $day = 1; if($calendar_month == $month) { $in_month = 1; } } if($weekday_id == 0) { $week_stamp = gmmktime(0, 0, 0, $calendar_month, $day, $calendar_year); $week_link = get_calendar_week_link($calendar['cid'], $week_stamp); } if($weekday_id == 0 && $calendar_month == $next_month['month']) { break; } $day_events = ''; // Any events on this specific day? if(is_array($events_cache) && array_key_exists("{$day}-{$calendar_month}-{$calendar_year}", $events_cache)) { $total_events = count($events_cache["$day-$calendar_month-$calendar_year"]); if($total_events > $calendar['eventlimit'] && $calendar['eventlimit'] != 0) { if($total_events > 1) { $day_events = "
{$total_events} {$lang->events}
\n"; } else { $day_events = "
1 {$lang->event}
\n"; } } else { foreach($events_cache["$day-$calendar_month-$calendar_year"] as $event) { $event['eventlink'] = get_event_link($event['eid']); $event['fullname'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); if(my_strlen($event['name']) > 15) { $event['name'] = my_substr($event['name'], 0, 15) . "..."; } $event['name'] = htmlspecialchars_uni($event['name']); if($event['private'] == 1) { $event_class = " private_event"; } else { $event_class = " public_event"; } if($event['visible'] == 0) { $event_class .= " trow_shaded"; } eval("\$day_events .= \"".$templates->get("calendar_eventbit")."\";"); } } } // Birthdays on this day? $day_birthdays = $birthday_lang = ''; if($calendar['showbirthdays'] && is_array($birthdays) && array_key_exists("$day-$calendar_month", $birthdays)) { $bday_count = count($birthdays["$day-$calendar_month"]); if($bday_count > 1) { $birthday_lang = $lang->birthdays; } else { $birthday_lang = $lang->birthday; } $calendar['link'] = get_calendar_link($calendar['cid'], $calendar_year, $calendar_month, $day); eval("\$day_birthdays = \"".$templates->get("calendar_weekrow_day_birthdays")."\";"); } $day_link = get_calendar_link($calendar['cid'], $calendar_year, $calendar_month, $day); // Is the current day if($day.$calendar_month.$year == $today && $month == $calendar_month) { $day_class = "trow_sep"; } // Not in this month else if($in_month == 0) { $day_class = "trow1"; } // Just a normal day in this month else { $day_class = "trow2"; } eval("\$day_bits .= \"".$templates->get("calendar_weekrow_day")."\";"); $day_birthdays = $day_events = ""; ++$day; } if($day_bits) { eval("\$calendar_rows .= \"".$templates->get("calendar_weekrow")."\";"); } $day_bits = ""; } $yearsel = ''; for($year_sel = my_date("Y"); $year_sel < (my_date("Y") + 5); ++$year_sel) { eval("\$yearsel .= \"".$templates->get("calendar_year_sel")."\";"); } $addevent = ''; if($mybb->usergroup['canaddevents'] == 1) { eval("\$addevent = \"".$templates->get("calendar_addeventlink")."\";"); } $plugins->run_hooks("calendar_end"); eval("\$calendar = \"".$templates->get("calendar")."\";"); output_page($calendar); }